Ieder jaar rond eind januari is het weer zover. Dan ontvang je van de Belastingdienst bericht: je moet  voor 1 mei belastingaangifte doen over je inkomsten van het voorgaande jaar!

Tegelijkertijd druppelen er allerlei belangrijke bewijsstukken je inbox en brievenbus binnen, zoals de jaaropgave van je werkgever of uitkerende instantie, het jaaroverzicht van je banksaldi en de opgaaf reiskostenvergoeding: allemaal papieren die je moet verzamelen en waarvan je wellicht een kopie moet bijsluiten bij je belastingaangifte.

Maar hoe weet je nu welke stukken je wel of niet nodig hebt om aangifte te kunnen doen? En hoe weet je of je alle benodigde paperassen in huis hebt? Raadpleeg onderstaande checklist en laat nooit meer een belangrijk bewijsstuk aan je aandacht ontsnappen!

Reguliere inkomsten en uitgaven

 • Jaaropgave(n) van loon, pensioen, lijfrente, AOW, WW en andere uitkeringen
 • Opgaaf ontvangen/betaalde alimentatie
 • Opgaaf ontvangen vergoedingen en betaalde kosten kinderopvang

Reiskosten

 • Opgaaf afstand woon-werk (enkele reis)
 • Opgaaf ontvangen reiskostenvergoeding
 • Openbaar vervoersverklaring en/of
 • Opgaaf catalogusprijs en bouwjaar auto via werkgever, afstand woon-werk en door jou gemaakte onkosten

Saldi, rente, dividend

 • Opgaaf van saldi van alle (post)bankrekeningen, spaartegoeden en uitgeleende bedragen per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar (ook die van minderjarige kinderen!)
 • Opgaaf van saldi van alle leningen per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar
 • Opgaaf ontvangen/betaalde rente over genoemde saldi in het betreffende belastingjaar
 • Opgaaf ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting
 • Opgaaf effectenbezit per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar

Onroerende zaken

 • Opgaaf overheidsbijdragen eigen woning
 • Opgaaf betaalde premie lijfrente
 • Nota taxatierapport eigen woning
 • Rekening notaris inzake eigen woning
 • Opgaaf betaalde hypotheekrente
 • Aanslag onroerend zaak belasting of WOZ-verklaring
 • Opgaaf van waarde overige onroerende zaken (box 3)
 • Opgaaf ontvangen huur en gemaakte kosten (voor zover belast in box 1)

Bijzondere uitgaven

 • Opgaaf giften
 • Opgaaf studiekosten
 • Opgaaf gemaakte ziektekosten en ontvangen ziektekostenvergoedingen (als dit meer dan ongeveer 12% van je inkomen bedraagt)

Aanslagen en voorlopige teruggaven

 • Reeds betaalde voorlopige aanslag(en) over betreffende belastingjaar
 • Reeds ontvangen voorlopige teruggave(n) over betreffende belastingjaar

Nog 3 tips voor belastingaangifte doen…

Verzamelwoede loont 🙂

In tegenstelling tot andere terreinen, doe je op het gebied van de belastingaangifte er goed aan zoveel mogelijk papieren met bewijsmateriaal te verzamelen. Maak daarom – zodra het eerste papier in je brievenbus valt dat van doen heeft met de aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar – een speciaal mapje aan waarin je alle bovengenoemde papieren gaandeweg verzameld. En doe hetzelfde voor digitale documenten die je via de mail ontvangt. Een goed begin is het halve werk!

DigiD

Electronisch aangifte doen heeft een aantal voordelen boven aangifte doen op papier. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie verschijnen alleen die vragen op het scherm, die op jou van toepassing zijn. Bovendien controleert het aangifteprogramma of gemaakte berekeningen foutloos zijn en kun je zonodig tekst en uitleg krijgen bij de gestelde vragen.
Voor het doen van electronische belastingaangifte heb je wel je DigiD nodig, waarmee je zowel gebruik kunt maken van de electronische diensten van overheidsinstellingen als digitaal belastingaangifte kunt doen. Je kunt je DigiD aanvragen via www.digid.nl; hou er wel rekening mee dat de aanvraagtermijn ongeveer 5 dagen bedraagt.

Accountant?

Als je geen tijd, zin of energie hebt om zelf goed belastingaangifte te doen, kun je overwegen een accountant in de arm te nemen. Meestal is dit de investering dubbel en dwars waard, vanwege de mazen in het net en de aftrekposten die hij of zij kent! Zo wordt belastingaangifte doen wel heel makkelijk :-)…

Formulierenbrigade

Heb je te weinig geld om een accountant in de arm te nemen, maar trek je wel wit weg bij het zien van die blauwe enveloppe? Wend je dan eventueel tot een zogenaamde formulierenbrigade, die in steeds meer gemeenten actief is en die bereid is je te helpen bij het invullen van je belastingaangifte, mits je een laag inkomen hebt.

Nog meer handige administratietips?

Bekijk onze pagina ‘Administreren’ waarop we al onze artikelen over de thuisadministratie hebben verzameld!